versko adelaide

Slovenski misijon Svete Druzine Adelaide -
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
Poštni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon Adelaide Misli revija Misli - revija Misli januar februar Misli november decemberkoledarMisli2014
Koledar 2015
pesmiBazilij
Pesniška zbirka patra Bazilija
misli1952
Misli št. 1, 25. januar 1952
Misli ARHIVRAZPORED
SVETIH MAŠ V Adelaidi

 

 

p. David Šrumpf OFM, Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
Pater Ciril A. BoŽIČ OFM, OAM
Marija AnŽIČ, laiška misijonarka


Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016

Oznanila 2015

4. ADVENTNA NEDELJA
20. december 2015

M A Š N I   N A M E N I :

 

4. ADVENTNA NEDELJA, 20. december, ob 10.00 dopoldne:
Za + očeta Jožefa Faletiča in stare starše Marijo in Jožefa Faletiča
(Berta in Lojzka)
Za + Ivana Gologranca (Albina Komar z družino)
Za + Jožefa in Štefko Kotnik (Nežika in Matija Polajžer)
Za zdravje zeta – opravljena 17. 12. 2015 (Anica Zupančič z družino)

Prvo berilo: Odrešenik bo rojen v Betlehemu
Odpev: RAZJÁSNI SVOJE OBLIČJE IN REŠENI BOMO
Drugo berilo: Kristus prihaja, da izpolni Očetovo voljo
Evangelij: Odrešenik pride k nam


ČETRTA ADVENTNA NEDELJA,
ki jo praznujemo danes, nas vabi s povabilom božične osemdnevnice: Kralja, ki prihaja – pridite molimo! Tako smo tudi mi danes zapeli v začetku maše. Seveda velja povabilo k molitvi najprej nam samim. Pa to ni samo molitev na kolenih, ki bi jo izrekale naše ustnice – to je tista molitev, ki jo mora izžarevati vse naše življenje, vsa naša dejanja in vsi naši odnosi do naših bližnjih. Praznični čas je prazničen zato, ker ga praznujemo skupaj: tako v domači družini, v naši slovenski skupnosti in tudi v družbi, kjer živimo, z ljudmi, ki nas obdajajo in ki jih srečujemo.
K lepšemu praznovanju nam pomaga tudi LETO USMILJENJA, ki smo ga pričeli na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, 8. decembra. Naj v nas pomaga poživiti zavest, da je Bog vedno usmiljen z nami in nas spodbudi, da bomo tudi mi sami v odnosih do drugih usmiljeni in odpuščajoči.

Božje usmiljenje pa najbolj začutimo ob Božjem odpuščanju, ko nam v zakramentu spovedi zagotavlja, da so nam naši greh odpuščeni in nam daje moč, da se v prihodnje še bolj trudimo za dobro. Po maši bom v spovedni sobi na razpolago za spoved.
Danes molimo tudi, da bi se v Sloveniji na referendumu, ki poteka danes, odločili proti poskusom, z zakonom izenačiti istospolne skup-nosti z družino – vprašanje, ki se pojavlja povsod po svetu, tudi v Avstraliji.

Tudi v naši cerkvi smo že postavili jaslice, na sveti večer pa bomo vanje položili še kipec novorojenega Odrešenika. Prinesli ga bomo v procesiji, h kateri vabimo predvsem otroke. Vabim vas, da kipce novorojenega Jezusa prinesete na sveti večer k naši zgodnji polnočnici, kjer jih bomo blagoslovili in jih po prihodu domov položite v vaše domače jaslice.

V prihodnjem prazničnem tednu bodo maše v naši cerkvi:

Četrtek, 24. dec. ob 9.00 zvečer: Zgodnja polnočnica;
Petek, 25. dec. ob 10.00 dop.: Božična praznična maša;
Sobota, 26. dec. ob 10.00 dop.: Praznik sv. mučenca Štefana;
Nedelja, 27. dec. ob 10.00 dop: Praznik Svete Družine, zavetnice
naše cerkve in našega misijona – žegnanje.

Ker Križani na križu in Frančišek ob njem nista bila dovolj vidna, smo se odločili, da križ preoblikujemo. Z Danilom Kresevičem sva že prebarvala figuri, umetnik Tomo Leš pa bo naredil novo ozadje.

Gotovo ste že dobili novo številko revije MISLI, ki je zadnja v letošnjem letu. Z novim letom vstopajo Misli že v 65. leto izhajanja. Nekaj številk je ob izidu vedno na razpolago tudi pri vratih, vabimo pa vas, da jih tisti, ki jih še nimate, naročite. Naročnina za priho-dnje leto znaša 60 dolarjev. Dosedanji naročniki lahko naročnino obnovite tudi pri meni.
Svete maše v naši cerkvi v prihodnjih tednih:
24. decembra ob 9. uri zvečer         3. januarja ob 10. uri dop.
25. decembra ob 10. uri dop.           24. januarja ob 10. uri dop.
26. decembra ob 10. uri dop.           31. januarja ob 10. uri dop.
27. decembra ob 10. uri dop.           7. februarja ob 10. uri dop.
1. januarja 2016 ob 10. uri dop.       10. februarja ob 10. uri dop.

  

6. december 2015
2. ADVENTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

2. ADVENTNA NEDELJA, 6. december, ob 10.00 dopoldne:
Za + Angelo Klarič – obl. (Meri Puž z družino)
Za + moža Jožeta Jamnika (žena Cvetka z družino)
Za + sestrični Ernestino in Klaro Pertoci (Angela Dodič z družino)
Za + iz družin Hrvatin, Klenar, Rozman, Grl, Majcen in Vuzen (Olga in
Lojze Hrvatin z družino)
Za + iz družine Čeligoj in Brgoč (Pavla in Milan Čeligoj z družino)

Prvo berilo: Bog razodeva svojo slavo na odrešenih
Odpev: VELIKE REČI JE GOSPOD ZA NAS STÓRIL
Drugo berilo: Brez graje ob Kristusovem prihodu
Evangelij: Vsi bodo deležni zveličanja


MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE, 8. december ob 10. uri dop.:

Po namenu darovalca


Prvo berilo: Sovraštvo bom naredil med tvojim zarodom in zarodom žene
Odpev: POJTE GOSPODU NOVO PESEM!
Drugo berilo: Bog nas je izbral v Kristusu pred stvarjenjem
Evangelij: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj


Po Božji besedi današnje nedelje
nas v evangeliju spet nagovarja »adventni klicar«. Tako kot svoje sodobnike pred skoraj dva tisoč leti, poziva danes tudi nas: »Pripravite Gospodovo pot! Kar je krivo, naj bo ravno...« Janez Krstnik govori o tistih poteh, ki vodijo od nas k Bogu in od nas k našim bližnjim. V adventu malo globlje in temeljite-je premislimo, kakšne so te naše poti in kjer so ovire, jih poskušajmo izravnati – to so namreč iste poti, po katerih prihaja Bog k nam.

Našim gospodinjam in tistim, ki ste v tej vročini pripravili BBQ kosilo se lepo zahvaljujemo
. Hvala vsem, ki ste prinesli solate in pecivo ali kakor koli sodelovali. Morda pride celo Miklavž. Bog povrni!
V torek je praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ko Cerkev prične Leto milosti – izredno sveto leto, ki ga je papež Frančišek napovedal aprila letos. Maša bo ob 10. uri. Pridružimo se vesoljni Cerkvi, ki ta dan pričenja ta poseben čas milosti.

Preproga je nameščena in tudi kabli za ozvočenje so priključeni
, tako da niso več napeljani po preprogi. Vinko Lipovac bo preoblekel stole, v kapeli Marije Pomagaj pa bomo morali namestiti še nove zavese. Bog povrni vsem, ki ste kakšen poseben dar namenili za to mini prenovo – seveda pa tudi gospodinjam, ki ob nedeljah po maši pripravljate kavo in pecivo.

V petek se nas skupina 21 odpravlja na romanje v Ta'Pinu
pri Melbournu, kjer se bomo pridružili slovenskim romarjem iz Kew in drugim vernikom iz nadškofije Melbourne. Tamkajšnji nadškof Denis Hart, ki je tudi predsednik Avstralske škofovske konference, bo s to adventno mašo slovesno odprl praznovanje svetega leta.

Maša v naši cerkvi bo torej
(po 8. decembru) ponovno na 4. ad-ventno nedeljo, 20. decembra. Po maši bo priložnost za spoved.

Tisti, ki ste v Sloveniji vpisani v volilni imenik, boste prejeli volilnico za referendum, na katerem se bomo državljani odločali o porokah istospolnih partnerjev. Kot kristjani smo seveda proti, in bomo odločno obkrožili PROTI ali NE. Tisti, ki boste prejeli glasovnice, je prav, da glasujete, glasovnice pa morate čim prej poslati nazaj, ker bo pa malo časa, je bolje, če jih pošljete na naslov: Embassy of the Republic of Slovenia, 26 Akame Circuit, O'Malley ACT 2606.

SLOVENSKI KLUB VABI ROJAKE NA BOŽIČNO KOSILO
, ki bo v nedeljo 20. decembra, ob 12. uri. Prijavite se čim prej, vsekakor do naslednje nedelje, 13. dec., pri Cvetki Jamnik ali pri Ivanu Cafuta.

Svete maše v naši cerkvi v prihodnjih tednih:

8. decembra ob 10. uri dop.             1. januarja ob 10. uri dop.
20. decembra ob 10. uri dop.           3. januarja ob 10. uri dop.
24. decembra ob 9. uri zvečer         24. januarja ob 10. uri dop.
25. decembra ob 10. uri dop.           31. januarja ob 10. uri dop.
26. decembra ob 10. uri dop.           7. februarja ob 10. uri dop.
27. decembra ob 10. uri dop.           10. februarja ob 10. uri dop.

 

29. november 2015
 1. ADVENTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

1. ADVENTNA NEDELJA, 29. november, ob 10.00  dopoldne:
Za + p. Janeza Tretjaka (Ivan in Rozika Legiša z družino)
Za vse pokojne Ivančič (Ivanka Jenko z družino)
Za + p. Janeza Tretjaka (Anica Zupančič – maša v petek 4. decembra)
Za + Marijo in Jožefa Vuzem (Vida Katern z družino)
Za + starše Premrl in Wetzel (Francka Wetzel z družino)
Za + mamo Marijo Horvat (Simon Horvat z družino)

Prvo berilo: Iz Davidovega rodu pride Odrešenik
Odpev: K TEBI, GOSPOD, DVIGAM SVOJO DUŠO
Drugo berilo: Utrjeni za Kristusov prihod
Evangelij: Naše odrešenje je blizu


PETEK, 4. december (prvi petek) 2015, ob 10.00 dop.:

Za + p. Janeza Tretjaka (Anica Zupančič)


2. ADVENTNA NEDELJA, 6. december, ob 10.00 dopoldne:

Za + Angelo Klarič – obl. (Meri Puž z družino)
Za + moža Jožeta Jamnika (žena Cvetka z družino)
Za + sestrični Ernestino in Klaro Pertoci (Angela Dodič z družino)


Prvo berilo: Bog razodeva svojo slavo na odrešenih
Odpev: VELIKE REČI JE GOSPOD ZA NAS STÓRIL
Drugo berilo: Brez graje ob Kristusovem prihodu
Evangelij: Vsi bodo deležni zveličanja


Na današnjo, 1. adventno nedeljo, pričenjamo ADVENTNI ČAS pri-prave na praznovanje božičnega praznika Kristusovega rojstva. Tudi Božja beseda nam govori o Kristusovem prihodu, a ne, kot bi pri-čakovali o njegovem rojstvu, ampak o njegovem končnem prihodu. Cerkev nas hoče z izbiro takšnih svetopisemskih odlomkov spomniti, da vse naše poti vodijo k Bogu in vse Božje poti vodijo k nam, ljudem.

Papež Frančišek je 11. aprila letos napovedal izredno JUBILEJNO LETO USMILJENJA. Takrat je zapisal, da je »naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom.« Sveto leto se bo pričelo na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra 2015. V naši cerkvi bo tudi ta dan sveta maša ob 10. uri.

Od 3. do 5. decembra bo v Adelaidi potekal Festival avstralske katoliške mladine, katerega prokrovitelj je Avstralska škofovska konferenca. Večina dogodkov se bo odvijala v Adelaide Convention Center, nekateri pa tudi v stolnici. Več informacij najdete na spletni strani http://www.youthfestival.catholic.org.au/. Opogumimo mlade in se jih spomnimo v molitvi.
Prihodnjo nedeljo, 6. decembra, vas po maši vabimo v našo dvo-ranco na BBQ KOSILO. Gospodinjam se priporočamo za solate in pecivo. Bog lonaj in lepo povabljeni! Morda nas bo obiskal celo sv. Miklavž, ki prav ta dan goduje in obiskuje pridne.

V prezbiteriju cerkve bo prihodnjo nedeljo že položena nova preproga. Hvala gospodinjam, ki pod vodstvom Silve Šajn ob nedeljah po maši pripravljate ter prodajate kavo in pecivo. 4.000 dolarjev od tega denarja bo šlo za preprogo, drugih 600 dolarjev bomo krili iz posebnih darov in denarja Misijona. Bog povrni!

Slovenski klub vabi danes na BBQ kosilo in miklavževanje
. Otroci se bodo lahko ves čas igrali v napihnjenem gradu, ob 2. uri pa bo prišel Miklavž s svojim spremstvom. Vabljeni!

Svete maše v naši cerkvi bodo v naslednjih tednih in mesecih:

naslednjo nedeljo, 6. decembra (2. adventna),
8. decembra (Brezmadežno spočetje Device Marije – pričetek leta Božjega usmiljenja), 20. decembra (4. adventna),
24. decembra (sveti večer ob 9. uri),
25. decembra (božič)
26. decembra (sv. Štefan),
27. decembra (praznik Svete Družine, naše »žegnanje«),
1. januarja (novo leto), 3. januarja 2016 (sveti trije kralji),
24. januarja (v petek,
29. januarja ne bo maše!) in
31. januarja (obisk ljubljanskega nadškofa p. Stanislava Zoreta).

Razen na sveti večer so maše vedno ob 10. uri dopoldne. Označite si koledarje in pridite!

22. november 2015
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

M A Š N I   N A M E N I :

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 22. november, ob 10.00  dopoldne:
Za + moža Albina in vse iz družine Kozlovič (Roza Kozlovič z družino)
Za + moža Jožeta in sina Antona Zupančiča (Anica Zupančič z družino)
Za + ženo Hedviko in mamo Ivanko Ivančič (Tone Ivančič z družino)
Za + teto Milko Drešček in vse njene pokojne (Berta in Lojzka)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + dvojne starše Antona in Ivanko Ivančič ter Franca in Zoro Pahor
(Jože in Marija Pahor z družino)
Za + starše Antona in Julijano Šajn, brata Petra in staro mamo Julijano
(Ivanka Kresevič z družino – maša v petek 27. nov.)
Za + Marijo Jug (Branko Kresevič in Tonka)
Za + iz družine Lavrenčič (Franc Lavrenčič)

Prvo berilo: Kristusovo kraljestvo je neuničljivo
Odpev: GOSPOD, TI SI KRALJ, ODEL SI SE V VELIČASTVO
Drugo berilo: Napravil nas je za kraljestvo in duhovnike
Evangelij: Kristus spričuje, da je res Kralj


PETEK, 27. november 2015, ob 10.00 dop.:

Za + starše Antona in Julijano Šajn, brata Petra in staro mamo Julijano
(Ivanka Kresevič z družino)


Praznik KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
praznujemo za zadnjo nedeljo cerkvenega leta, pred pričetkom adventnega časa. Mesec november je mesec spomina na naše rajne, kar nas hkrati spomni, da bomo nekoč našim rajnim pridruženi tudi mi. A naša zgodba se na konča v grobu, ampak verujemo, da sta smrt in grob samo prag, preko katerega bomo vstopili v Kristusovo nebeško kraljestvo. A ne-beško kraljestvo ni in ne sme biti samo končni cilj našega življenja. Kristus nas vabi in spodbuja, da bi ga gradili že sedaj in tukaj na zemlji. To je »kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni«, kot bomo slišali v hvalospevu pri današnji maši.

Danes pa je tudi god SV. CECILIJE, zavetnice cerkvene glasbe in cerkvenega petja. To je priložnost, da se zahvalimo našim pevcem in organistinjam, ki nam lepšajo naša nedeljska bogoslužja, še posebej Ani Likar, ki izbere pesmi, ter organistinjama Rebecci Baxter in Katarini Pistor. Bog povrni! Hvala tudi, da se vam pri petju lahko pridružimo. Besedila so na platnu in vsi, vsak po svojih močeh in sposobnostih, je povabljen, da se pri petju pridruži.

Ker na misijonsko nedeljo sredi oktobra nismo bili skupaj, smo imeli misijonsko kosilo v nedeljo 1. novembra. Hvala Ivanki Kresevič in Angeli Dodič, ki sta kosilo pripravili, hvala vsem, ki ste prinesli solato in pecivo in hvala vsem, ki ste se kosila udeležili. Bog povrni tudi vsem, ki na tak ali drugačen način darujete za misijone. V prete-klem letu smo v nabiralnik, z darovi in misijonskim kosilom zbrali 1443,15 dolarjev; 1.000 dolarjev bomo poslali na Salomonove otoke, kjer deluje misijonarka s. dr. Snežna Večko, uršulinka, ki v tamkajšnjem semenišču poučuje sveti pismo, drugo pa drugim našim slovenskim misijonarjem. Bog lonaj vsem!

Še vedno je priložnost, da se nam pridružite na našem ROMANJU v Viktorijo od 11. do 14. decembra. V mednarodnem romarskem sredušču Ta'Pinu, kjer je tudi slovenska kapelica, se bomo udeležili adventne maše in slovesnega pričetka »leta Božjega usmiljenja«, ki ga je napovedal in razglasil papež Frančišek. Mašo bo vodil mel-bournski nadškof in predsednik avstralske škofovska konference, msgr. Denis Hart. Obiskali bomo tudi Geelong in Grat Ocean Road. Spored je na oglasni deski.

V naši cerkvi bodo svete maše
sedaj vsako nedeljo in za praznike tja do 3. januarja prihodnje leto, razen 13. decembra, ko bomo imeli mašo v Geelongu – še en vzrok, da se nam pridružite na romanju!
Slovenski klub vabi na miklavževanje, ki bo v nedeljo 29. novem-bra od poldneva dalje. Najprej bodo postregli z BBQ kosilom, otroci se bodo lahko igrali, ob 2. uri pa bo vse obiskal Miklavž.
Vabljeni!

 1. november 2015
 VSI SVETI

M A Š N I   N A M E N I :

VSI SVETI, 1. november, ob 10.00  dopoldne:
Za + moža Štefana Ivančiča, njegove starše Martina in Marijo ter pokojne
starše Benjamina in Marijo Ladič (Lenka Ivančič z družino)
Za + sestro Marijo Jug (Roza Kresevič z družino)
Za + moža Franka Šnofl (Rozika Šnofl z družino)
Za + iz družin Jordan, Kac in Kostaš (Tončka Kostaš)
Za + Ivana Luterja ter Štefko in Jožefa Kotnik (Angela Luter z družino)
Za + brata Antona Boštjančiča (Olga Poklar z družino)
Za + mamo Ano Jenko in vse iz družine Jenko (Marjan Jenko z družino)
Za + moža Romana Zrima ter vse iz družin Zrim in Kosec (Marta
Zrim z družino)
Za vse pobite leta 1944 v Podbežah (Danica Kaluža)
Za + starše Štefana in Marijo ter sestri Marijo in Štefanijo (Ana Brand)


Prvo berilo: Svetih je nad vsako število
Odpev: TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA
Drugo berilo: Sveti gledajo Boga, kakršen je
Evangelij: Veliko je plačilo v nebesih


SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, 2. november 2015, ob 10.00 dop.:

Za + moža Danila ter vse iz družin Kajnih in Dodič (Angela Dodič z družino)
Za + staše, brate in sestro Kresevič (Branko Kresevič)


Danes, na praznik vseh svetih,
se spominjamo naših bratov in sester, ki že uživajo večno srečo v nebesih. Verujemo in upamo, da so med njimi tudi naši dragi rajni, ki jim je še posebej namenjen jutrišnji spomin. Pred mašo boste lahko prižgali svečke, kot jih še posebej te dni prižigamo na grobovih, po maši pa bomo opravili molitve za vse naše rajne, ki počivajo po raznih pokopališčih v Adelaidi, drugod po Avstraliji ali v Sloveniji. Sveta maša v naši cer-kvi bo tudi jutri, na dan spomina naših rajnih, ob 10. uri.

CERKEV naklanja
v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogo-če prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Očenaš)

Danes po maši bomo imeli »misijonsko kosilo«
. Hvala Angeli Dodič in Ivanki Kresevič ter njenim pomočnicam, ki so ga pripra-vile, in hvala vsem, ki se ga boste udeležili ter tako podprli misijone. Bog povrni vsem, ki na tak ali drugačen način podpirate misijone.
Kot vidite, smo pričeli z ureditvijo prezbiterija, dela cerkve, kjer stoji oltar. Ko smo postavili lesene stopnice, bomo izbrali preprogo, ki bo verjetno v temno rdeči barvi. Namestili smo tudi nove luči (LED), saj se za prejšnje ne dobi več ustreznih žarnic. Bog povrni tistim, ki ste to obnovo podprli s svojimi darovi.

Pomlad pa smo izkoristili tudi za razna dela okrog cerkve in hiše. Ker oljke zadnja leta niso bile obrezane, so se prekomerno razrasle in letos niso več rodile. Zato jih bomo morali temeljito obrezati in tako pomladiti, kot smo to že naredili z dvema za cerkvijo. Hvala Johnu Macsaiju in njegovemu sinu!

Danilo Kresevič pa je prebarval našo hišo in žlebove.
Uredila sva tudi vrt, garažo in prostor za hišo. Hvala tudi Matiju Polajžerju, ki nama je pomagal razvoziti gramoz ob hiši. Bog lonaj!

Slovenski klub vabi na koncert glasbenega kvinteta MLADI OBERKRAINERJI.
Koncert bo v nedeljo 29. novembra ob 4:30 popoldne. Od 12.00 do 15.00 bo ta dan tudi miklavževanje.

Še danes se lahko prijavite za naše romanje in izlet v Viktorijo
od 11. do 14. decembra. Glede na število prijavljenih se bomo še danes odločili, kako bomo šli in ali bomo sploh šli.
Sveta maša v naši cerkvi bo spet 22. novembra (praznik Kristusa Kralja), 29. novembra (1. adventna nedelja) in 6. decembra (2. adventna nedelja); za božične praznike pa 20. decembra (4. advet-na nedelja), na božični večer ob 9. uri, na božič ob 10. uri,...

Hvala za misijonsko kosilo

Maša na vernih duš dan
Hvala za darove za obnovo oltarja
Romanje
Dela okrog hiše
Youth festival http://www.youthfestival.catholic.org.au/


If your parish knows of any young people considering going to WYD or if you are raising funds to send someone from your parish, can you please advise Sarah Moffatt as soon as possible on 8301 6866 or email sarah.moffatt@cesa.catholic.edu.au. Could you also please put the notice below in your parish bulletins. Click here for pilgrimage brochure


Koncert v klubu

Obisk nadškofa
Sveta maša bo spet...


Prihodnjo nedeljo je 1. november, PRAZNIK VSEH SVETIH
, na-slednji dan pa je SPOMIN VSEH NAŠIH RAJNIH. V nedeljo boste lahko v njihov spomin prižgali v cerkvi svečke. Za vse te bomo daro-vali sveto mašo. Vaši darovi ob svečkah bodo namenjeni misijonom. Po maši bomo opravili v cerkvi molitve, kot se opravijo na pokopa-lišču, za vse naše drage rajne, ki počivajo po različnih pokopališčih v Adelaidi, širom Avstralije in v Sloveniji.
Danes popoldne bo v Slovenskem klubu BBQ kosilo in potem tudi večerja. Lepo povabljeni!
Vinko Lipovac je včeraj ob pomoči sina Ivota in Danila Kreseviča pripravil stopnice v prezbiteriju cerkve. Sedaj bomo lahko poskrbeli še za preprogo. Vinku, ki je pred meseci naredil tudi dodatno omaro v zakristiji ter nekaj del tudi v naši hiši: Iskren Bog lonaj!

  25. oktober 2015
  30. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

30. NEDELJA MED LETOM 25. oktober, ob 10.00  dopoldne:
Za + očeta Ivana in mamo Amalijo Šošterčič (Vida Katern)
Za + sestro Marijo Bezjak – 1. obl. (Rozka Legiša z družino)
Za + mamo Štefanijo Poklar – obl. (Lojze Poklar z družino)
Za + mamo Terezijo Boštjančič (Olga Poklar z družino)
Za + iz družin Končina in Kmetič (Frank in Vida Končina z družino)
Za + dvojne starše Andreja in Antonijo Čeligoj ter Ivana in Antonijo Brgoč
(Milan in Pavla Čeligoj z družino)
Za + mamo Karolino Čargo – obl. (Nada Čargo in John Stoiber)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)


Prvo berilo: Bog udarjene rešuje iz sužnosti
Odpev: VELIKE REČI JE BOG ZA NAS STÓRIL
Drugo berilo: Kristus je naš véliki duhovnik
Evangelij: Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal


PETEK, 30. oktober 2015, ob 10.00 dopoldne:

Za + sestro Marijo Bezjak (sestra Rozka Legiša z družino)

Zadnjo nedeljo v oktobru slovenska cerkev praznuje kot »žegnanj-sko« nedeljo. Mnoge cerkve so namreč tako stare, da ni znano, kdaj so bile blagoslovljene oz. posvečene. V vseh teh cerkvah praznujejo obletnico posvetitve oz. blagoslovitve na to nedeljo. Za našo cerkev vemo, kdaj je bila blagoslovljena: 13. februarja 1983 jo je blagoslovil  ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar – podatek, ki ga ne hranijo samo dokumenti, ampak se dogodka večina še gotovo zelo živo spomni. Bogu hvala za našo cerkev! – in vsem, ki ste jo zgradili...
Prihodnjo nedeljo je 1. november, PRAZNIK VSEH SVETIH, na-slednji dan pa je SPOMIN VSEH NAŠIH RAJNIH. V nedeljo boste lahko v njihov spomin prižgali v cerkvi svečke. Za vse te bomo daro-vali sveto mašo. Vaši darovi ob svečkah bodo namenjeni misijonom. Po maši bomo opravili v cerkvi molitve, kot se opravijo na pokopa-lišču, za vse naše drage rajne, ki počivajo po različnih pokopališčih v Adelaidi, širom Avstralije in v Sloveniji.
Danes popoldne bo v Slovenskem klubu BBQ kosilo in potem tudi večerja. Lepo povabljeni!

Prihodnjo nedeljo po maši vas vabimo v dvoranco na MISIJONSKO KOSILO.
Gospodinjam se priporoèamo za pecivo.
Ves prihodek bo namenjen misijonom. Lepo vabljeni!

Vinko Lipovac je včeraj ob pomoči sina Ivota in Danila Kreseviča pripravil stopnice v prezbiteriju cerkve. Sedaj bomo lahko poskr-beli še za preprogo. Vinku, ki je pred meseci naredil tudi dodatno omaro v zakristiji ter nekaj del tudi v naši hiši: Iskren Bog lonaj!

VABIMO VAS NA ROMANJE/IZLET
V VIKTORIJO – DECEMBER 2015


11. december (petek):
Ob 8. uri odpotujemo izpred naše cerkve proti Bendigu, kjer si oledamo stolnico in prenočimo.
12. december (sobota):
Odhod v Ta'Pinu (Bacchus Marsh) na adventno romanje, po kosilu odhod v Geelong, kjer prenočimo.
13. december (nedelja):
Ogled mesta, maša s slovensko skupnostjo, kosilo v Slovenskem klubu, ogled Twelve Apostles, pot proti Warrnambool, kjer prenočimo.
14. december (ponedeljek):
pot proti Adelaidi, na poti se usta-vimo za kosilo in se proti večeru vrnemo v Adelaido.

CENA: okrog $590 (vsaj 30 udeležencev!).

Prijave sprejemata Ivanka Kresevič (8340 7010) in Rosemary Poklar (7389 7032).
Prijavite se do 1. novembra.

  4. oktober 2015
27. NEDELJA MED LETOM – FRANČIŠKOVA

M A Š N I   N A M E N I :

27. NEDELJA MED LETOM – FRANČIŠKOVA NEDELJA, 4. oktober, ob 10.00  dop.:

Za + Davida Pistor (Marjan in Karin Pistor z družino)
Za + Ivana Gologranca – 30- dan (Albina Komar z družino)
Za + Magdo Kodele (Branko Kresevič in Tonka)

Prvo berilo: Frančišek je kakor sonce svetil v Božji hiši
Odpev: GOSPOD, TI SI MOJ DELEŽ IN MOJE VESELJE
Drugo berilo: S Kristusom je meni svet križan in jaz svetu

Evangelij:
Mali umevajo Božje razodetje

Danes, 4. oktobra, goduje sv. Frančišek Asiški, zato je danes tudi FRANČIŠKOVA NEDELJA, sicer pa je prva nedelja meseca rož-nega venca tudi ROŽNOVENSKA NEDELJA. V povezanosti s pa-pežem Frančiškom sv. Frančiška po vsej škofiji praznujemo kot slo-vesni praznik, še posebej tam, kjer delujemo Frančiškovi bratje.

Hvala Angeli Dodič in Ivanki Kresevič, ki sta s sodelavci in sode-lavkami pripravili današnje BBQ kosilo. Bog povrni vsem, ki ste prinesli solato in pecivo ter seveda vsem, ki ste se kosila udeležili.
V soboto 10. oktobra se v naši cerkvi poročita ELIZABETH PISTOR in JOSEPH MEYER. Leta 1983 sta se kot prvi par v naši cerkvi po-ročila nevestina starša, Ricky Pistor in Suzane Jenko. Želimo jima njune medsebojni in Božje ljubezni ter jima iskreno čestitamo.

Slovenski klub vabi na koncert glasbenega kvinteta MLADI OBERKRAINERJI. Koncert bo v nedeljo 29. novembra ob 4:30 popoldne. Od 12.00 do 15.00 bo ta dan tudi miklavževanje.

MAŠE V NAŠI CERKVI bodo spet: 25. oktobra, 1. novembra (vsi sveti in spomin naših rajnih) 22. novembra (praznik Kristusa Kralja), 29. novembra (1. adventna nedelja), 6. decembra (2. adventna nnedelja.)

VABIMO VAS NA ROMANJE/IZLET
V VIKTORIJO – DECEMBER 2015


11. december (petek): Zberemo se pri naši cerkvi v West Hindmarsh ob 8. uri zjutraj in odpotujemo proti Bendigu; na poti kosilo (vzemite s sabo ali boste lahko kupili kjer se bomo ustavili), v Bendugu zvečer večerja in ogled stolnice. V Bendigu prenočimo.

12. december (sobota): po zajtrku odhod proti Ta'Pinu (Bacchus Marsh); tam bo rožni venec pri slovenski kapelici, procesija in adventna sveta maša. Po maši in po ogledu Ta'Pinu odhod z romarji iz Melbourna na kosilo in pot v Geelong. Ker bo kosilo bolj pozno, ne bo skupne večerje oz. poskrbi vsak sam. V Geelongu prenočimo.

13. december (nedelja): Po zajtrku ogled mesta ali kakšne znamenitosti v bližini; ob 12:15 sv. maša v cerkvi Svete Družine skupaj s tamkajšnjo slovensko skupnostjo. Po maši kosilo v Slovenskem klubu in odhod proti Great Ocean Road (Twelve Apostles) in v Warrnambool, kjer prenočimo. Ker bo kosilo bolj pozno, za večerjo poskrbi vsak sam.

14. december (ponedeljek): pot proti Adelaidi, na poti se ustavimo za kosilo in se proti večeru vrnemo v Adelaido.

CENA: Ogrog 590 $ (če imamo vsaj 30 udeležencev). V CENO JE VKLJUČENO: Prevoz z avtobusom, hoteli za tri noči (po dva v sobi), 3 zajtrki, 3 kosila in 1 večerja.

Ob prijavi vsak plača 200 $, drugo najpozneje 10 dni pred odhodom. Če kdo odpove, naj si najde namestnika, ker denarja za avtobus ne bomo mogli vračati, zadnje dni pa tudi ne denarja za hotele.
Prijave sprejemata Ivanka Kresevič (8340 7010) in Rosemary Poklar (7389 7032). Prijavite se do konca oktobra.

 

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA
27. september 2015

27. september, ob 10.00  dop.:
Za + očeta Antona in mamo Jožefo Kresevič  – obl. (sinova Danilo in Branko
z družinama)
Za + Magdaleno Kodele (mož Nikolaj z družino)
Za + Franka Šnofl (žena Rozika z družino)
Za + starše Kajnih, sestro Elizabeto Kukovec, brata Franca Kajnih in
Rozalijo Fras (Angela Dodič z družino)
Za + starše Jordan (Tončka Kostaš)
Za + Danico Krečič – obl. (Francka Wetzel z družino)
Za + Jožefo Mikuž (mož Tone z družino)
Za + starše Karla in Amalijo Lavrenčič – obl. (Franc Lavrenčič)


Prvo berilo:
Bog nam daje svojega Duha
Odpev: GOSPODOVI UKAZI SO PRAVI

Drugo berilo:
Preperelo bogastvo človeka obtožuje

Evangelij:
Sprejemajmo vse, ki niso proti nam

27. NEDELJA MED LETOM – FRANČIŠKOVA NEDELJA,
4. oktober, ob 10.00  dop.:
Za + Ivana Gologranca – 30- dan (Albina Komar z družino)

Prvo berilo: Frančišek je kakor sonce svetil v Božji hiši
Odpev: GOSPOD, TI SI MOJ DELEŽ IN MOJE VESELJE

Drugo berilo:
S Kristusom je meni svet križan in jaz svetu

Evangelij:
Mali umevajo Božje razodetje

Danes je SLOMŠKOVA NEDELJA,
saj je bil v četrtek, 24. sep-tembra njegov godovni dan. Bivšega mariborskega škofa je papež Janez Pavel II. 19. septembra leta 1999 ob posebnem obisku v Mariboru prištel med blažene in od takrat nam je še bolj vzor krščanskega življenja in slovenske narodne zavednosti. Prav pose-bej je zato blizu in nagovori nas, ki smo si v daljni deželi, daleč od domovine, ustvarili svoj dom.

Prihodnjo nedeljo bomo imeli po maši v dvoranci BBQ KOSILO. Vsi ste lepo povabljeni in pripeljite tudi svoje dru-žine. Gospodinjam se priporočamo za solato in za pecivo.
Lepo vabljeni! in Bog povrni!

V četrtek je prvi dan oktobra, ki nas še posebej kliče in vabi k molitvi ROŽNEGA VENCA, zato . V cerkvi ga molimo vedno pred sveto mašo, pa tudi doma ga še posebej ta mesec radi molimo. Če ne celega dela, pa vsaj kakšno desetko.

Prihodnja nedelja je tudi FRANČIŠKOVA NEDELJA. Še posebej slovesno jo obhajamo v župnijah in skupnostih, kjer delujemo nje-govi bratje frančiškani. Sv. Frančišek Asiški je tudi nebeški zavetnik sedanjega svetega očeta – pa ne samo zavetnik, ampak tudi vzor in zgled življenja in delovanja.
BOG POVRNI vsem, ki ste darovali v pomoč pri obnovi naše stolnice v okviru akcije »PIPES ARE CALLING«. Skupaj z darom 500 dolarjev dobrotnice, ki ne želi biti imenovana, smo nabrali 1.560 dolarjev. Za vaše darove se lepo zahvaljujem – prav je, da smo na tak način tudi mi vključeni v obnovo orgel in naše stolnice.

PRIPRAVLJAMO ROMANJE – POTOVANJE na adventno sreča-nje v romarsko središče Ta'Pinu pri Bacchus Marshu, zahodno od Melbourna. Odpotovali bi v petek, 11. decembra, prenočili v Bendigu, se naslednji dan udeležili romanja v Ta'Pinu in po kosilu odpotovali proti Geelongu. Tam bi si naslednji dan ogledali mesto, opoldne bo tam slovenska maša in po maši kosilo v Slovenskem klubu. Že v nedeljo bi odpotovali proti Great Ocean Road, kjer bi prenočili, si v ponedeljek ogledali Twelve Apostles in se vrnili v Adelaido. Cena bo znana do prihodnje nedelje, prijavite pa se Ivanki Kresevič ali Rosemary Poklar.

 

23. NEDELJA MED LETOM – OČETOVSKI DAN
6. september 2015            

M A Š N I   N A M E N I :


23. NEDELJA MED LETOM – OČETOVSKI DAN
,
6. september, ob 10.00  dop.:
Za + očeta Antona Šajna – obl. (Ivanka Kresevič z družino);
Za + Franka Šnofl (sestra Zofka iz Slovenije);
Za + očete Ivana Šoštariča, Antona Katerna in Venca Katerna (Vida Katern z družino);
Za + Ivana in Katarino Cetin (Meri Puž);
Za + Marijo Rihter (Lenka Ivančič z družino);
Za + moža Vilija Wetzla in očeta Janeza Premrla (Francka Wetzel z družino);
Za + Ivana Cetina (Albina in Branko Kalc z družino).
Za + starše Gregorja in Ano Polanec (Marija Prelc);
Za + starše in štiri pokojne sestre (Franc Lavrenčič)
Za + brate Štefana, Gregorja in Jožeta Polanec (Marija Prelc).


Prvo berilo:
Prerok napoveduje obupanim izredna Božja znamenja
Odpev: HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA!
Drugo berilo: Bog je ubožne izbral za dediče kraljestva
Evangelij: Jezus pomaga bolnikom


OČETOVSKI DAN
je priložnost, da se spomnimo svojih staršev, ki so nam posredovali življenje, za nas skrbeli, ko smo bili nebogljeni in nas vodili, ko smo odraščali. Staršev, danes še posebej očetov, ki so že odšli s tega sveta, se v hvaležnosti spomnimo v molitvi, da jim dobri Bog z večnimi darovi povrne njihovo dobroto. Tistim, ki so še med nami, pa sami izkažimo svojo pozornost. Kot skupnost jo bomo pokazali s kratkim programom ob koncu maše in po maši v dvoranci.


V preteklem tednu smo se poslovili od dveh članov naše skupnosti:
JOŽE VUZEM je umrl v bolnišnici v ponedeljek 24. avgusta, star 88 let. Od njega smo se poslovili 31. avgusta z mašo v naši cerkvi, po maši pa smo ga pospremili na pokopališče Enfield. Pogreba se je udeležil tudi p. Darko iz Sydneya, saj sta bila z Jožetom povezana še iz časov, ko je p. Darko tu nadomeščal p. Janeza. Sožalje hčer-kama Lindi in Karol ter sinu Ervinu z družinami, vnukom, pravnukom in sorodnikom v Avstraliji, Sloveniji in v Avstriji.
FRANK ŠNOFL je umrl 29. avgusta, star 81 let, prav tako v bolniš-nici. Pogrebna maša je bila 4. septembra v naši cerkvi, nakar je bil odpeljan za upepelitev in bo počival na pokopališču Enfield. Sožalje izrekamo ženi Roziki, hčerki Frances in sinu Franku, vnuku in vnukinji, sestri Zofki v Sloveniji ter drugim sorodnikom v Avstraliji, Sloveniji in v Kanadi.
V časopisu pa smo zasledili, da je v Balaklava SA umrl tudi naš rojak BRUNO KRAPEŽ. Iz zapisa je razvidno, da je imel brata v Angliji in sorodnike v Sloveniji. Če ga kdo pozna, bo lahko povedal kaj več.
Naj ti in vsi naši pokojni počivajo v Božjem miru!


Nekaj darov za PRENOVO NOTRANJŠČINE ADELAIDSKE STOL-NICE je že prispelo. Bog povrni! Prav je, da se zavedamo, da je stolnica »mati vseh cerkva v nadškofiji« in »domača« cerkev našega nadškofa Philipa Wilsona, ki zelo ceni slovensko skupnost. Tako smo zanjo soodgovorni tudi mi in z našim darom bomo pokazali, da se tega tudi zavedamo. Verjamem, da 1,000 dolarjev za našo skupnost ni previsoko zastavljen cilj... Bog povrni!


V soboto 12. septembra bomo v Marrian Valley v Queenslandu praznovali obletnico blagoslovitve slovenske kapelice Marije Pomagaj. P. Darku, ki skrbi za tamkašnje slovenske skupnosti na Gold Coast in v Brisbanu, se bomo pridružili tudi p. Ciril, pastoralna sodelavka Marija, p. David in skupinica romarjev iz Melbourna. Naslednji dan, v nedeljo, 13. septembra, pa bodo rojaki na Gold Cost imeli »žegnanje«. Maša bo v prostorih kluba Lipa.


SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI bodo spet: 27. septembra (Slom-škova nedelja), 4. oktobra (Frančiškova nedelja), 25. oktobra, 1. novembra (Vsi sveti in spomin naših rajnih),...

22. NEDELJA MED LETOM,
30. avgust 2015


22. NEDELJA MED LETOM, 30. avgust, ob 10.00  dop.:
Za + starše Martina in Marijo Ivančič, brata Štefana in Franca Ivančiča
Petra Foley in vse iz družine Šnofl (Rozika Šnofl z družino);
Za + Marijo Rihter – 30. dan (Roza Kozlovič in Anton Putínja);
Za + Lauro Premrl – obl. (Davor Premrl);
Za zdravje (Tončka Kostaš);
Za + starše Antona in Ivanko Ivančič (Marija in Jože Pahor z družino);
Za + moža in očeta Srečka Bole in za pokojne stare starše Radivo in Bole
(Ivanka in Justina Bole z družino);
Za + Marjana Valentinčiča – 2. obl. (žena Marija ter sinova Izidor in Simon
z družinami).


Prvo berilo: Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo
Odpev: GOSPOD, KDO BO PREBIVAL V TVOJEM ŠOTORU?

Drugo berilo: V dejanju izvršujmo Božjo voljo

Evangelij:
Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili


PRVI PETEK, 4. september, ob 10.00  dop.:
Po namenu darovalca


23. NEDELJA MED LETOM – OČETOVSKI DAN,
6. september, ob 10.00  dop.:
Za + očeta Antona Šajna – obl. (Ivanka Kresevič z družino);
Za + očete Ivana Šoštariča, Antona Katerna in Venca Katerna (Vida Katern
z družino);
Za + Ivana in Katarino Cetin (Meri Puž);
Za + Marijo Rihter (Lenka Ivančič z družino);
Za + Moža Vilija Wetzla in očeta Janeza Premrla (Francka wetzel z družino);
Za + Ivana Cetina (Albina in Branko Kalc z družino).


DANES JE 101. SVETOVNI DAN MIGRANTOV IN BEGUNCEV, ki poteka letos pod gelsom »Cerkev brez meja, mati vseh«. Opozoriti nas hoče predvsem na dogajanje danes, ko je v Evropi vprašanje beguncev, ki bežijo iz svojih dežel v Aziji in Afriki pred musliman-skimi skrajneži, glavno vprašanje in glavni problem, s katerimi se ukvarjajo evropske države, tudi Slovenija. V njih lahko vidimo ljudi, tujce, popolnoma drugačne od nas, ki vdirajo v naš prostor, lahko pa vidimo ljudi, ki so zapustili dom, domovino in svoje, da si rešijo življe-nje in poiščejo košček te zemlje, kjer bi lahko živeli v miru. Kristjani moramo v njih gledati tiste, o katerih pravi Jezus: »Tujec sem bil, in ste me sprejeli.« Morda smo imeli mi podobno izkušnjo...
Danes bo v cerkvi sv. Patrika (268 Grote Street) ob 2.30 popoldne posebna maša v obeležitev tega dneva, pri kateri bomo sodelovali člani narodnih skupnosti, ki živimo v Adelaidi. Vabljeni!


SLOVENSKI KLUB vas danes vabi na BBQ kosilo in BBQ večer-jo – kot vedno, pa bo v Slovenskem klubu tudi dobra slovenska družba.


Kot vam je gotovo znano, poteka PRENOVA NOTRANJŠČINE NAŠE ADELAIDSKE STOLNICE. Postavitev orgel je potegnila za sabo še več drugih, dodatnih del na sami stolnici, ki so nujno po-trebna. Ker je stolnica »mati vseh cerkva« v nadškofiji, bi bilo prav, da sodeluje tudi naša skupnost in upam, da bi zbrali darov za eno »2-Foot« piščal (1,000 $). Oznanilom je priložena posebna kuverta, s pomočjo katere lahko darujete v ta namen.


Prihodnjo nedeljo bomo praznovali OČETOVSKI DAN. Spomnili se bomo naših očetov in jih počastili s kratkim programom, tiste pa, ki so že v večnosti, bomo priporočili Nebeškemu Očetu in se jih spomnili pri sveti maši. Po maši bomo še malo popraznovali v naši dvoranci. Lepo vabljeni.


V Marrian Valley v Queenslandu praznujejo 13. Septembra
obletnico blagoslovitve kapelice Marije Pomagaj, naslednji dan pa bo »žegnanje«. Udeležila se ga bo tudi skupina iz Melbourna. Če se želi kdo pridružiti (od 9. do 14. septembra), naj mi sporoči, ali pa pokliče našo pastoralno sodelavko Marijo na tel. 0499 772 202.

 

21. NEDELJA MED LETOM,
23. avgust 2015


21. NEDELJA MED LETOM, 23. avgust, ob 10.00  dop.:

Za + Ivana Gologranca – umrl 14. avgusta 2015, star 84 let (Albina Komar z družino).

SPOMINI:
Za + p. Janeza Tretjaka (Marija in Jože Pahor).

Prvo berilo: Ostati hočemo zvesti Bogu
Odpev: OKUSITE IN GLEJTE, GOSPOD JE RESNIČNO DOBER
Drugo berilo: Skrivnost zakonske zveze odmeva v Kristusu in Cerkvi
Evangelij: Kristus ima besede večnega življenja.


PETEK, 28. avgust, ob 10.00  dop.:
Za + mamo Julijano Šajn in za + Marijo Jug (Ivanka Kresevič z družino).


22. NEDELJA MED LETOM, 30. avgust, ob 10.00  dop.:
Za + starše Martina in Marijo Ivančič, brata Štefana in Franca Ivančič, Petra Foley in vse iz družine Šnofl (Rozika Šnofl z druž).
SPOMINI: Za + Marijo Rihter – 30. dan (Roza Kozlovič in Anton Putínja;
Za + Lauro Premrl – obl. (Davor Premrl).


Prvo berilo: Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo
Odpev: GOSPOD, KDO BO PREBIVAL V TVOJEM ŠOTORU?
Drugo berilo: V dejanju izvršujmo Božjo voljo
Evangelij: Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili


Prvo nedeljo v avgustu ste me vseeno prijetno presenetili, čeprav smo se že prej dogovorili, da bomo to nedeljo praznovali mojo »srebrno mašo« 25-letnico duhovništva. Bog Vam povrni za pozornost, za vsa voščila in dobre želje, ki ste mi jih izrekli in za vse vaše darove »za toplo obleko«. Hvala Rosemary Poklar, Ivanu Legiša in Baxterjivima, ki ste me v začetku pozdravili in mi izročili šopek. Hvala Ivanki Kresevič; tokrat je brez Angelce Dodič, ki je bila »na bolniški«, organizirala slovesno kosilo; hvala vsem, ki ste ji pomagali pri pripravi dvorane in cerkve ter v ta namen darovali cvetje – tudi Albini Kalc, ki je oprala prte za dvorano in Nadi Čargo, ki je pripravila šopke za okrasitev in ki vsako nedeljo pripravlja prisrčne šopke za daritveni oltar. Bog povrni vsem!

V vaše domove je že prišla nova številka naše revije MISLI, v kateri je tudi veliko napisanega in fotografij srebrnomašnega praznovanja v moji rojstni župniji Sveta Trojica v Slovenskih goricah (fo-tografiji na prvi in zadnji strani platnic) in v Adelaidi. V Kew so mi pripravili lepo in prisrčno praznovanje prejšnjo nedeljo. Nekaj izvodov je v cerkvi zadaj, če bi se pa kdo še želel naročiti na Misli ali poravnati naročnino, naj se obrne name in bomo uredili. Urednika p. Ciril in naša pastoralna sodelavka Marija vložita v Misli veliko dela, skrbi in ljubezni, da smo lahko avstralski Slovenci res
ponosni na to svojo revijo. Bog jima povrni!


Kot vam je gotovo znano, poteka prenova notranjščine naše adelaidske stolnice. Postavitev orgel je potegnila za sabo še več drugih, dodatnih del na sami stolnici, ki so nujno potrebna. S tem pa seveda naraščajo tudi stroški. Ker je stolnica »mati vseh cerkva« v nadškofiji, bi bilo prav, da sodeluje tudi naša skupnost in upam, da bi zbrali darov za eno »2-Foot« piščal (1,000 $). Prihodnjo nedeljo bomo za to pripravili posebne kuvertice.


Zadnja nedelja v avgustu, 30. avgusta, je svetovni DAN MIGRAN-TOV IN BEGUNCEV, ki ga obeležujemo letos že stoprvič. Maša narodov bo v cerkvi sv. Patrika, 268 Grote Street (stolnica je zaprta zaradi obnove) ob 2:30 popoldne, h kateri vas vse lepo vabimo. Letošnji dan migrantov in beguncev poteka pod geslom: Cerkev brez meja, mati vseh.


OČETOVSKI DAN je letos 6. septembra, ko se bomo tudi mi spomnili naših očetov in jih počastili s kratkim programom, tiste pa, ki so že v večnosti, bomo priporočili Nebeškemu Očetu in se jih spomnili pri sveti maši. Po maši bomo še malo popraznovali v naši dvoranci. Lepo vabljeni.

17. NEDELJA MED LETOM,
26. julija 2015

M A Š N I   N A M E N I


17. NEDELJA MED LETOM, 26. julij, ob 10.00  dop.:


Za + slovenske patre, ki so delovali v Avstraliji:  p. Janeza Tretjaka, p. Bazilija Valentina, p. Inocenca (Filipa) Feryana, p. Bernarda Ambrožiča, p. Odila Hajnška in p. Rudolfa Pivka
(slovenska skupnost v Južni Avstraliji)


Za + p. Janeza Tretjaka (Lojzka Isler in Berta Kapel)
Za + moža Fedorja Kostaša (žena Tončka Kostaš)
Za + ženo Milko Kramar (mož Tine)
Za + Tilko Krašovec (Marta Zrim)
Za + moža Albina Kozloviča in pok. iz druž. Putinja (Roza Kozlovič z družino)


Prvo berilo: Na Gospodovo zapoved je za vse dovolj jedi
Odpev: GOSPOD DOBROTNO ODPIRA SVOJO ROKO
Drugo berilo: Eno telo, en Gospod, ena vera, en krst
Evangelij: Kristus daje za vse kruha v obilju


18. NEDELJA MED LETOM (DEVICA MARIJA V PORCIJUNKULI), 2. avgust, ob 10.00  dop.:


Za + brate Pepota, Rudija, Ninota in Dragota, sestro Dano ter svakinji Marijo
in Germainn (Danilo in Branko Kresevič z družinami)
Za + mamo Frančiško Kajnih – obl. (Angela Dodič z družino)
Za + moža Danila Puža – obl. (žena Meri z družino)

Prvo berilo: Bog obljubi za ljudstvo kruh z neba
Odpev: GOSPOD JIM JE DAL NEBEŠKEGA KRUHA
Drugo berilo: v Kristusu postanemo novi ljudje
Evangelij: Jezus hrani našo vero

Ob obletnicah se spominjamo pokojnih patrov frančiškanov, ki so delovali med rojaki v Avstraliji in bili tako ali drugače povezani tudi z našo slovensko skupnostjo v Adelaidi. Jutri, 27. julija, mineva eno leto od smrti p. JANEZA TRETJAKA. Ko danes molimo za njegov pokoj, se hkrati zahvaljujemo Bogu in njemu za vse, kar je dobrega naredil za tukajšnjo slovensko skupnost. Njegov predhodnik je bil p. Filip (Inocenc) Feryan, ki je umrl 12. avgusta 1985 v ZDA. Bil je prvi stalni slovenski duhovnik v Adelaidi in je oblikoval tukajšnjo skupnost. Pred njim je redno prihajal v Adelaido p. Bazilij Valentin, ki je umrl v Melbournu na današnji dan, 26. julija 1997.

Ob tej priložnosti se spomnimo tudi drugih duhovnikov, ki so bili po-vezani z našo slovensko skupnostjo: p. Bernard Ambrožič je urejal Misli in deloval med sydneyjskimi rojaki; umrl je 23. oktobra 1973. P. Odilo Hajnšek je umrl 30. oktobra 1971 pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah, p. Rudolf Pivko je umrl v Sydneyju 26. oktobra 1963, škofij-ski duhovnik g. Ivana Mikula pa je umrl v Sydneyju 8. aprila 1988.

Naj jim bo Gospod bogat plačnik za vse dobro!


Iskrena hvala p. Cirilu in p. Darku, ki sta me nadomeščala, ko sem bil na počitnicah v Sloveniji. »Ta pravo« srebrno mašo sem imel bolj privatno 29. junija, na dan, ko sem bil pred 25. leti posvečen. Že 17. maja sem imel »ponovitev« srebrne maše v Kew, 5. julija pa je bilo praznovanje v moji domači župniji pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. 12. julija sva praznovala skupaj s p. Marjanom Čukom na Kostanjevici v Novi Gorici, kjer sem služboval 12 let pred mojim pri-hodom v Avstralijo, saj sva bila s p. Marjanom sošolca in posvečena na isti dan, on pa me je nasledil v moji službi gvardijana. Prihodnjo nedeljo se bom za dar duhovništva zahvalil Bogu skupaj z Vami.


Prihodnjo nedeljo, 2. avgusta, Vas lepo vabimo na SKUPNO KOSILO, ki bo v dvoranci po maši. Gospodinjam se priporočamo za solate.


V Sloveniji sem nekajkrat srečal g. Štefana Krampača, ki je bil z vami lani maja, junija in julija. Prav lepo vse pozdravlja, kot pozdrav-ljata tudi p. Valerijan Jenko in p. Filip Rupnik. Z g. Štefanom sva obiskala tudi Marijo Novak, ki prav tako vsem pošilja lepe pozdrave. Lepo pozdravlja tudi ljubljanski nadškof p. Stane Zore, ki načrtuje, da nas bo obiskal januarja prihodnje leto.

13. NEDELJA MED LETOM
28. junij 2015

M A Š N I N A M E N I :


13. NEDELJA MED LETOM, 28. junija 2015, ob 10.00 dop.: Za +sina Davida Milošiča – obl., starše Marijo in Martina, brata Štefana in Franca Ivančič – obl. (Marija Milošič z druž.). SPOMINI: Za +starše Marijo in Rudolfa, brate Franca, Adolfa in Vinka ter sestro Tončko (Zinka Kolman z druž.)/217/; za
+ženo Amalijo Pavlič – obl., starše Marijo in Ivana, brata Albina in Pavla ter sestro Marto (Rafael Pavlič z druž.)/218/; za +Lojzeta in Ivanko Pungerčar (Anica Zupančič z druž.)/219/; v prošnjo za zdravje (Tončka Kostaš)/220/; za vse žive in pokojne slovenske duhovnike frančiškane, ki so delovali oziroma še delujejo v Avstraliji (Angela Dodič z druž.)/221/.

Prvo berilo: Bog ni povzročil smrti.
Odpev: GOSPOD, SLAVIL TE BOM, KER SI ME REŠIL.
Drugo berilo: Naša dobrota naj izravnava razlike med ljudmi.
Evangelij: Jezus pokliče deklico nazaj v življenje.

NEDELJA, 5. julija 2015: PRAZNIK SLOVANSKIH APOSTOLOV SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA, ob 10.00 dop.: Za +Marijano Rošker (Rosemary Poklar).
SPOMIN: V zahvalo za 25 let duhovništva patra Davida Šrumpfa OFM /222/.

Prvo berilo: Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir.
Odpev: GOSPOD JE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA.
Drugo berilo: Apostol da tudi svoje življenje.
Evangelij: Dobri pastir da življenje za ovce.

GODOVI V TEM TEDNU: Jutri, v ponedeljek, 29. junija, je praznik svetih apostolov PETRA IN PAVLA. V torek godujejo prvi rimski mučenci, v sredo sv. Estera, v četrtek je Ptujskogorska Mati Božja, v petek goduje sv. Tomaž, v soboto sv. Urh in sv. Elizabeta. V nedeljo, 5. julija, je
praznik SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA. Z vami v Adelaidi bo slovanska apostola praznoval pater Darko Žnidaršič iz Sydneya.

Pater DAVID bo jutri postal srebrnomašnik, saj je bil posvečen v duhovnika 29. junija 1990 v Mariboru. Prihodnjo nedeljo, 5. julija 2015, bo obhajal v domači župniji Sveta Trojica v Slovenskih goricah svojo srebrno mašo. Mi pa se mu bomo pridružili, tako vi pri Sveti Družini v Adelaidi, kot mi pri svetem Cirilu in Metodu v Kew na praznovanju zavetnikov cerkve in misijona. V Avstralijo se p. David vrne 23. julija in bo tako med vami že v nedeljo, 26. julija, ko boste lahko skupaj z njim obhajali njegov srebrnomašniški jubilej. Če to ne boste obhajali tisto nedeljo zaradi obletnic smrti p. Bazilija in p. Janeza, potem pa bo vsekakor nadvse primerno skupno praznovanje prvo nedeljo v avgustu, 2. avg., na praznik Marije Angelske – Porcijunkula, in mu boste takrat zapeli Srebrnomašnik bod' pozdravljen! Zato že danes tukaj objavljamo besedilo te pesmi:

SREBRNOMAŠNIK BOD' POZDRAVLJEN!
Od Boga si nam poslan,
za duhovnika postavljen, med pastirje zveste zbran.
Vodil si zvesto ovčice, pasel jih z jedjo resnice,
opominjal in učil, srčno prosil in svaril.

Prečastita tvoja služba, pridgar, mašnik vedno vnet!
Z angeli je tvoja družba, z Jezusom rešuješ svet.
Saj opravljaš poln svetosti vere najsvetejš skrivnosti.
Vsak dan stopaš pred oltar, Bogu daješ spravni dar.

Zdaj v svetišču veličastva Bogu hvalo si zapel;
duša polna je bogastva, ki z nebes si ga prejel.
Jagnje Božje v rokah nosiš, živim, mrtvim milost prosiš.
Milost, spravo sprosi nam pred dobrotnim Jezusom.

Čestitke, dragi srebrnomašnik pater David, od Tvojih zvestih ovčic s pašnikov izpod Južnega neba! In prisrčen pozdrav v domovino Tebi, Tvojim domačim in sobratom!

Čestitke slovenski skupnosti v Južni Avstraliji, ki je dobila priznanje Republike Slovenije z ustanovitvijo Konzulata RS v Adelaidi ter čestitke častnemu konzulu g. Adrianu Vatovcu za to imenovanje in služenje.


OBLETNICE SMRTI: V nedeljo, 26. julija 2015, bo minilo 18 let od smrti patra BAZILIJA A. Valentina OFM MBE. V ponedeljek, 27. julija 2015, pa bo že eno leto od smrti patra JANEZA Tretjaka OFM. Letos 12. avgusta bo minilo 30 let od smrti p. FILIPA INOCENCA Ferjana OFM (s činom majorja USA). Vseh se s hvaležnostjo spominjamo pri svetih mašah.

BOG POVRNI vsem dobrotnikom in sodelavcem!

SVETO REŠNJE TELO IN REŠNJA KRI,
7. junij 2015

M A Š N I   N A M E N I :

SVETO REŠNJE TELO IN KRI (TELOVO), 7. junij, ob 10.00  dop.:
Za + sestri Štefanijo in Milko Poklar (Lojze Poklar z družino)
Za + dvojne starše Andreja in Antonijo Čeligoj ter Ivana in Antonijo Brgoč
(Milan in Pavla Čeligoj.
Za + mamo Cecilijo, očeta Štefana, strica Janeza, sestro  Angelo
in brata Toneta (Štefan Kolman z družino)
Za + Franca Končina – obletnica, ubit v Kočevskem Rogu in za vse pobite
po 2. svetovni vojni (sin Franc z družino)
Za + ženo Hedviko in mamo Ivanko (Tone Ivančič z družino)
Za + Josipa in Marijo Kac (Tončka Kostaš)
Za + Ivana Kovačiča – 30. obletnica (Nada Čargo)
Za telesno in duhovno moč bolnega brata Franca Zupančiča (Tonka Zupančič
z družino)


Prvo berilo:
To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami
Odpev: DVIGNIL BOM KELIH ODREŠENJA
Drugo berilo: Kristusova kri očiščuje našo vest
Evangelij: To je moje telo, to je moja kri


PRAZNIK PRESVETEGA REŠNJEGA TELESA IN PRESVETE REŠNJE KRVI ali »telovo«, kot ga imenujemo na kratko in po domače, je v vrsti praznikov, ki zaključujejo velikonočni čas oz. mu sledijo.
To so po vrsti: vnebohod, binkošti, praznik Svete Trojice, telovo, Presveto Srce Jezusovo (letos 12. junija) in Srce Marijino (letos 13. junija). Med temi je prav današnji praznik najpomembnejši, saj je Jezusova prisotnost pod podobama kruha in vina, pod katerima prihaja med nas vedno, ko smo zbrani pri sveti maši, nekaj največjega, kar obstaja na svetu. Zato tudi zasluži največje spo-štovanje in češčenje. Z današnjo procesijo kažemo našo vero in prepričanje, da je vse naše življenje na vseh področjih odvisno od Božjega blagoslova. Pri procesijo bomo zato molili za Cerkev in njeno duhovno rast (1. oltar), za mir v domovini in po svetu (2. oltar) in za našo slovensko skupnost (3. oltar).
Hvala Angeli Dodič, Ivanki in Danilu Kreseviču ter Aldi Batista, ki ste pripravili oltarje in vsem, ki ste sodelovali pri procesiji. Hvala tudi Albini Kalc, ki je po marijanski procesiji popravila naše bandero Marije Pomagaj.


Hvala vsem, ki ste pripravili BBQ kosilo prejšnjo nedeljo:
Angeli in Ivanki, ki sta organizirali in vodili pripravo, Matiju in Branku, ki sta pekla pa tudi vsem, ki ste prinesli solato, pecivo ali predmete za srečelov. Hvala seveda vsem, ki ste se udeležili in kupili srečke.


Kosilo v naši dvoranci
bo spet na zadnjo nedeljo v juniju, 28. junija, po maši. Gospodinje se spet priporočajo za solato in pecivo.
To bo tudi priložnost, da čestitate p. Cirilu za novo imenovanje, ko je postal škofov vikar za migrante in begunce melbournske nad-škofije in da mu čestitate tudi za 35-letnico duhovništva (koralna maša), saj je bil posvečen prav na ta dan, 28. junija 1980.


Ob koncu junija in v začetku julija me torej ne bo med vami, saj bom v Sloveniji.
Najprej se bom udeležil letnih duhovnih vaj v Nazarjah v Savinjski dolini, potem bom pa imel počitnice, ko bom obiskal sobra-te frančiškane in naše samostane ter moje domače in prijatelje. 5. julija bom imel v domači cerkvi pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah »srebrno mašo« – 25-letnico duhovništva. 29. junija 1990 me je v mariborski – stolnici posvetil škof Franc Kramberger, 8. julija pa sem imel novo mašo. 25. junija se bomo v Stični na Dolenjskem zbrali sošolci, ki smo bili tisto leto v Sloveniji posvečeni, in verjetno bo med nami tudi škof Kramberger, ki nas je nekatere posvetil.
28. junija bo tako z vami p. Ciril, 5. julija, ko bo v Kew slovesno pra-znovanje zavetnikov svetih Cirila in Metoda, pa bo prišel p. Darko.

Za vse morebitne zadeve se v tem času obrnite na telefon v Kew oz. na mobilna telefona p. Cirila ali pastoralne sodelavke Marije.

NEDELJA SVETE TROJICE,
31. maj 2015


Danes smo zaključili šmarnično pobožnost v čast Mariji
in ob koncu maše bomo zapeli Litanije Matere Božje. Junij pa je posvečen Presvetemu Srcu Jezusovemu, pobožnost „vrtnic“. V petek, ki je prvi petek v juniju, bomo zmolili litanije Srca Jezusovega.


Po maši vas vabimo v dvoranco na BBQ kosilo.
Bog povrni Angelci Dodič in Ivanki ter Danilu Kreseviču, ki so ga pripravili, pa seveda vsem, ki ste prinesli solato in pecivo in tudi tistim, ki bodo spekli. Lepo vabljeni!


Na nadstrešku pred dvoranco smo namestili nov žleb, da se voda lepo odteka v cisterno. Bog povrni Danilu Kreseviču!


Prihodnjo nedeljo bomo imeli „telovsko procesijo“ okrog cerkve. Prosim za pripravo oltarjev in seveda vabim k udeležbi pri procesiji!


Bog povrni vsem za sodelovanje pri maši, za pripravo in okrasitev cerve in vsem, ki ste prišli.

BINKOŠTNA NEDELJA

24. maj 2015 

M A Š N I   N A M E N I :

 

BINKOŠTNA NEDELJA, 24. maj, ob 10.00 dopoldne:
Za + ženo Hedviko in mamo Ivanko Ivančič (Tone Ivančič z družino)
Za + mamo Angelo Klarič in staro mamo Jožefo Hrvatin (Meri Puž z družino)
Za + Marijo Bezjak in Magdo Kodele (Rozika in Ivan Legiša z družino)
Za + Podbežce,  ubite 18. maja 1944 (Danica Kaluža z družino).


Prvo berilo:
Napolnjeni s Svetim Duhom so začeli govoriti
Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENÔVI OBLIČJE ZEMLJE
Drugo berilo: Sadovi Duha
Evangelij: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico


PETEK, 29. maj, ob 10.00 dopoldne:

Po namenu darovalca


NEDELJA SVETE TROJICE (zaključek šmarnic), 31. maj, ob 10.00 dop.:

Za + Štefana Ivančiča (žena Lenka z družino)
Za + iz družin Čeligoj in Brgoč (Milan in Pavla Čeligoj)
Za + starše Josipa in Marijo Jordan (Tončka Kostaš)

Prvo berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji
Odpev: BLAGOR NARODU, KI IMA BOGA ZA GOSPODA
Drugo berilo: Prejeli smo duha posinovljenja
Evangelij: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha


PETEK, 5. junij, ob 10.00 dopoldne:

Po namenu darovalca


BINKOŠTI. Štirideset dni po svojem vstajenju od mrtvih se je Jezus poslovil od apostolov in učencev in se vrnil k Očetu. A še pred odhodom jim je obljubil, da jim bo poslal moč od zgoraj, ki jih bo razsvetljevala in jim dajala pogum, da bodo kot njegovi učenci vztraj-no pričevali zanj in za njegovo vstajenje. Deset dni pozneje so na viden način, v podobi ognjenih jezikov, prejeli ta dar Svetega Duha, kot slišimo danes v prvem berilu.


Jutri je BINKOŠTNI PONEDELJEK, praznik MARIJE, MATERE CERKVE in praznik MARIJE POMAGAJ, KRALJICE SLOVENCEV.
»Marija Pomagaj« kraljuje v našem narodnem svetišču na Brezjah. Njen praznik je sicer 24. maja, a je zaradi nedelje in praznika binkošti prenesen na ponedeljek, ko se spominjamo tudi, da je Marija skupaj z apostoli v dvorani zadnje večerje v molitvi pričakovala obljublenega Svetega Duha. Marija, Kraljica Slovencev – prosi za nas!


ZAKLJUČEK ŠMARNIC. Prihodnjo nedeljo je tudi praznik Marijine-ga obiskanja sorodnice Elizabete, s katerim zaključujemo šmarnično pobožnost. Ker je bilo letos v vesoljni cerkvi razglašeno za leto posvečenega življenja (redovništva), smo prisluhnili zgodbam o tem, kako so posamezniki začutili klic, da kot redovnice ali redovniki služijo drugim. Ne samo redovniki in redovnice, vsak kristjan je pokli-can, da kot Kristusov učenec služi svojim bližnjim s svojo dobroto in ljubeznijo v poklicu in v stanu, v katerega ga je Bog poklical.


PRIHODNJO NEDELJO, 31. maja, BOMO IMELI BBQ KOSILO. Gospodinjam se priporočamo za solato in pecivo, vsem pa se priporočamo za predmete, ki bodo služili za dobitke pri srečelovu.


TELOVSKA PROCESIJA bo v nedeljo po prazniku Presvetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi, 7. junija. Procesija z Najsvetejšim bo okrog cerkve z blagoslovi pri štirih oltarjih. Prosili bomo Božjega blagoslova za naše družine, za naš narod, za današnji svet in za naši domovini Avstralijo in Slovenijo.


MARIJANSKA PROCESIJA. Hvala vsem, ki ste se udeležili Mari-janske procesije v nedeljo, 17. maja v Pilgrim Peace Park. Po foto-grafijah vidimo, da se je procesije udeležilo kar nekaj naših rojakov, nekateri tudi v narodnih nošah in z našim banderom. Bog lonaj!


Po veliki noči smo na Caritas Australia poslali vaše darove za Pro-ject Compassion, 784,10 dolarjev, Komisarijatu Svete dežele pa darove velikega petka, 178,70 dolarjev. BOG POVRNI!

ADELAIDE – 3. 5. 2015:


Mesec maj nas še posebej vabi k pobožnosti do naše nebeške Matere Marije – pobožnost šmarnic. Imeli jih bomo pri vsem mašah v maju: v nedeljo 24., v petek 29. in sklep v nedeljo 31. maja.
Danes po maši bomo ob začetku šmarnic zapeli litanije Matere Božje.


17. maja smo vabljeni na Marijansko procesijo. Potekalo bo kot običajno, na Pilgrim Peace Park. Udeleženci se zberete ob 1.30.


Na bandelo Marije Pomagaj, s katerim nas boste zastopali, smo dodali napis »MARIJA POMAGAJ« na strani z brezjansko podobo, in »SLOVENIJA« na drugi, kjer je tudi slovenska zastava.
V majski številki časopisa »Southern Cross«, ki je časopis adelaidske nadškofije, je objavljen pogovor s Alojzom Poklarjem v okviru člankov na temo »Migration and my faith«.


Če se želi kdo naročiti na časopis, naj mi sporoči, izdaje pa so pozneje objavljene tudi na internetu: http://www.adelaide.catholic.org.au/news-and-events/the-southern-cross .


V nedeljo 31. maja po maši vas vabimo na BBQ.


Prvo nedeljo v juniju, ko je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi, bomo imeli telovsko procesijo z blagoslovi pri štirih oltarjih okrog cerkve.


Iskrene čestitke vsem mamam in starim mamam, nonam. Čeprav je materinski dan šele prihodnjo nedeljo, ga praznujemo danes, ko smo zbrani v naši cerkvi. Po maši vas vabimo v dvoranco, da še malo popraznujemo. Hvala Ivanu Legiša, ki je pripravil program.

  

26. april 2015
 4. VELIKONOČNA NEDELJA

 

 

M A Š N I   N A M E N I :

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 26. april, ob 10.00 dopoldne:
Za + mamo Julijano Šajn (Ivanka Kresevič z družino)
Za + brata Viktorja Kunčnika – obl. (Rozka Legiša z družino)
Za + mamo Marijo Faletič – obl. in strica Ivana Faletiča – obl. (Berta in Lojzka
z družinama)
Za + Rudija Mezeg (žena Jana z družino)
Za + Berto Marijo Kačič (Emil Borlak)


Prvo berilo:
V nikomer drugem ni zveličanja
Odpev: ALELUJA
Drugo berilo: Gledali bomo Boga, kakršen je
Evangelij: Dobri pastir da življenje za svoje ovce


PETEK, 1. maj (prvi petek in začetek »šmarnic«), ob 10.00 dopoldne:
Po namenu darovalca


5. VELIKONOČNA NEDELJA, 3. maj, ob 10.00 dopoldne:
Za + mamo Marijano Frank – 4. obl. (Alenčica Read z družino)
Za + očeta Viktorja Kunčnika – obl. (Rozka Legiša z družino)
Za + ženo Magdaleno Kodele (mož Nikolaj z družino)
Za + mamo Marijo Šošterčič in mamo Alenko Katern (Vida Katern z družino)


Prvo berilo: Barnaba razloži apostolom, kako je Pavel na poti
videl Gospoda
Odpev: GODPODU GRE MOJA HVALNICA
Drugo berilo: Jezusova zapoved je, da verujemo in se ljubimo
Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu

4, VELIKONOČNA NEDELJA je nedelja »Dobrega Pastirja«. V evangeliju nam Jezus zagotavlja, da je on Dobri pastir, ki nas ima tako rad, da je dal za nas celo svoje življenje. Medtem ko je prijetno slišati, da nas ima nekdo tako rad, pa te Jezusove besede kot vabilo veljajo tudi nam. Jezus je dal za nas življenje tako, da je umrl – mi pa lahko za druge, za svojo družino, znance, prijatelje in za vse, ki nas potrebujejo dajemo svoje življenje tako, da zanje živimo...
Nedelja dobrega pastirja pa je tudi dan molitve za nove duhovne poklice. Prosimo »Dobrega Pastirja«, da bi tudi danes klical mlade v svojo službo in jim dajal moči, da bi se na njegov klic tudi odzvali.


Pri naši današnji sveti maši prejema zakrament svetega krsta ELIJAH GEORGE BAXTER, sin Rebecce in Samuela Baxter. Botra je Katherine Pistor, boter pa Ricky Pistor. Čestitamo star-šem, sestricama in bratcu, starim staršem Pistor in Baxter, ter tudi prastarim staršem Jenko in Pistor!V petek, 1. maja, ko je tudi prvi petek v mesecu in praznik sv. Jožefa delavca, pričnemo s pobožnostjo ŠMARNIC. Prisluhnili bomo šmarničnemu razmišljanju in zapeli bomo litanije Matere Božje.
Šmarnična pobožnost bo pri vseh mašah v maju.


MARIJANSKA PROCESIJA bo nedeljo 17. maja v Pilgrim Peace park ob Veale Gardens na South Parklands Road. Lepo bo, če bomo zastopani tudi Slovenci z našo Brezjansko Marijo Pomagaj.


MAŠE V NAŠI CERKVI bodo: V petek 1. maja (prvi petek in pričetek šmarnic), v nedeljo 3. maja, v nedeljo 24. maja (praznik Marije Pomagaj, kraljice Slovencev), 31. maja (sklep šmarnic) in 7. junija (praznik Svetega Rešnjega Telesa – telovnska procesija).


Melbournski nadškof Denis J. Hart imenoval voditelja našega slovenskega misijona v Kew, p. Cirila Božiča, za »škofovega vikarja za migrante in begunce« (»Episcopal Vicar for Migrants and Refugees«). P. Ciril že več let predstavlja kaplane narodnih skupnosti nadškofije Melbourne v nadškofijskem duhovniškem sve-tu, ki svetuje nadškofu. Za svojega namestnika pri skrbi za narodne skupnosti in za begunce ga je g. nadškof imenoval potem, ko je bil dosedanji vikar izvoljen za provinciala svoje redovne skupnosti Skalabrinijevih misijonarjev. P. Ciril, čestitamo!

19. april 2015
 3. VELIKONOčNA NEDELJA


KEW ob 10.00 dop.: Za +starše Pavlo in Pavleta Martelak (Metka in Feliks Grandovec). SPOMINI: Za +Antona in Ivano Smrdelj in vse pokojne Smrdelj (Anka Brgoc z druz.)/58/; za +starše Jozeta in Marijo Krajnc ter +starše Jozeta in Amalijo Stopajnik (druz. Stopajnik)/108/; za +Mirana Horvata – 2. obl. (mama Kristina Horvat)/109/; za +Jozeta Semlerja iz vasi Cepinci – 18. obl. (Vinko Vrbnjak)/110/; za +Edija Lecnika (Angelca z druz.)/111/; za +Marijo in Milana Kraševec (druz. Blazevic)/112/. Za +Marijo Brencic, umrla 15. 4. 2015 (moz Bernard, sin Stanko in hcerka Ana z druzinami)/138/.

P. CIRIL POSTAL ŠKOFOV VIKAR
Pretekli teden je nadškof Denis J. Hart imenoval voditelja našega slovenskega misijona v Kew, p. Cirila Bozica, za »škofovega vikarja za migrante in begunce« (»Episcopal Vicar for Migrants and Refugees«). P. Ciril ze vec let predstavlja kaplane narodnih skupnosti, ki delujemo v nadškofiji Melbourne, v nadškofijskem duhovniškem svetu, ki svetuje nadškofu. Za svojega namestnika pri skrbi za narodne skupnosti in za begunce ga je g. nadškof imenoval potem, ko je bil dosedanji vikar izvoljen za provinciala svoje redovne skupnosti Skala-brinijevih misijonarjev. Sluzbo bo p. Ciril uradno nastopil 1. maja.
29. junija pa bo p. Ciril praznoval 35-letnico mašniškega posve-cenja, pomeni »srebrno mašo + 10«, »koralni jubilej«, oz. »koralno mašo«. Tako bova lahko po moji vrnitvi iz Slovenije praznovala skupno 60-letnico duhovništva, biserno mašo… – p. David


Prvo berilo: Umorili ste Zacetnika zivljenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih.
Odpev:DVIGNI, GOSPOD, NAD NAMI SVETLOBO SVOJEGA OBLICJA!
Drugo berilo: On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta.
Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih.

Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan,
smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan.
Dokazal bozjo moc, je to veliko noc, Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Tretji dan po silni smrti njega išcejo zene,
Z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene.
Le kje bi Jezus bil, njih zenin ljubezniv. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Prvic se je Magdaleni bil prikazal v vrtu tam,
Da zivi, ocitno skazal je še Petru in zenam.
Ucenca tudi dva spoznata Jezusa. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Pogreb pokojne Marije Brencic, roj. Koser, ki je umrla v sredo, 15. aprila 2015 zvecer, bo v cetrtek, 23 aprila 2015. Ob 10. uri bomo darovali pogrebno mašo, potem pa po prepeljana in pokopana na pokopališcu Keilor. Naj pociva v miru!
Naše sozalje in molitve mozu Bernardu, sinu Stanku, hcerki Ani z mozem Cetom in bratu Stanetu v Mariboru ter njihovim druzinam.
*** DANES je 3. velikonocna nedelja, zacetek molitvenega tedna za duhovne poklice. Po sveti maši bo pouk za ucence SLOMŠKOVE ŠOLE, v dvorani pa bo DRUZINSKO KOSILO, ki so ga pripravile clanice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovic. Bog povrni!

*** ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Prvo nedeljo v maju, 3. maja 2015, bomo po obhajilu izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Bozje in prejeli blagoslov. Tisto nedeljo bomo praznovali kot obcestvo MATERINSKI DAN. Program v dvorani bodo pripravili ucenci Slomškove šole in ansambel Zagarji, ki nam bo zaigral in zapel nekaj lepih slovenskih pesmi, posvecenih mamam in starim mamam ter nato še igral za praznicno razpolozenje. Clani ansambla so: Tina in Andrej Hodnik, Frank Petelin in Lenti Lenko OAM. Ta dan bomo v dvorani odprli tudi likovno razstavo slikarke Angele Denša. Priporocamo se za nekaj dobrot za skupno mizo. Hvala!

*** IZLET: Helena Leber in Meta Lenarcic bi rade popeljale prijatelje narave z avtobusom na dvodnevni izlet v Bright in okolico, tudi na kostanj: 14. in 15. maja. Odhod avtobusa bo izpred cerkve svetih bratov Cirila in Metoda v Kew v cetrtek, 14. maja 2015, ob 7. uri zjutraj. Cena dvodnev-nega izleta s hrano in prenocišcem stane 96 dolarjev na osebo. Priglasite se cim prej ali Heleni na tel. 9830 6669 ali Meti – telefon 9763 4245.

 

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA,
29. marca 2015


CVETNA NEDELJA, 29. marec 2015, ob 10:00 dopoldne:
Za + Rudija Poklarja – obl. (brat Lojze Poklar z druzino);
za + Feodorja Kostaša – obl. (zena Toncka Kostaš);
za + dobrotnika Josepha Adamija (Danilo Kresevic)


Pri blagoslovu zelenja: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu
Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Ponizal se je, zato ga je Bog povzdignil
Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku


VELIKI CETRTEK, 2. april 2015, ob 6.00 zvecer:
V zahvalo Sveti Druzini, še posebej sv. Jozefu, za pomoc v boleznni in trpljenju (Mili Vukšinic z druz.).


VELIKI PETEK, 3. april 2015, ob 3.00 popoldne:
Obredi velikega petka.


VELIKA SOBOTA, 4. april, ob 6.00 zvecer:
Za zive in pokojne clane slovenske skupnosti v Juzni Avstraliji


VELIKONOCNA NEDELJA, 5. april, ob 10.00 dopoldne:
Za + Marijo Vuzem (moz Joze Vuzem z druzino);
za + prijatelja Aurelija Krmaca in za pokojne iz njegove druzine (Mili Vukšinic z druzino).


Danes, na CVETNO NEDELJO, se spominjamo Jezusovega slove-snega vhoda v Jeruzalem le nekaj dni pred trpljenjem. Najprej smo na dvorišcu blagoslovili zelenje, butarice in oljcne vejice in s procesijo prišli v cerkev. Hvala Ivanki Kresevic, ki je organizirala izdelovanje butaric in pripravila vse potrebno; sodelovale so Ana Brand, Anica Zupancic in Angela Dodic. Ivanka in Danilo Kresevic ter Andela Dodic so cerkev tudi okrasili in pripravili za današnjo nedeljo. Hvala tudi za palmove in oljcne vejice!

Danes po maši bo v naši cerkvi prejel zakrament svetega krsta LEO EDWARD GIERLACH, sin Anite Polajzer in njenega moza Wojteka Gierlach. Botra bosta ocetov brat Greg Gierlach in mamina sestricna Urška Guzej, ki je ob tej priloznosti prišla iz Slovenije. Leta 1984 je bila prav Anita prva, ki je bila kršcena v takrat novi slovenski cerkvi. Cestitamo staršem, botrom ter obojnim starim staršem!

 

BOGOSLUZJE VELIKEGA TEDNA:

KRIZMENA MAŠA bo v stolnici v ponedeljek, 30. marca ob 6. uri  zvecer.


VELIKI CETRTEK, 2. april, je spomin Jezusove zadnje vecerje. Sveta maša bo ob 6. uri zvecer, po maši pa bomo Jezusa pospre-mili »v jeco« in ostali ob njem v kratki molitvi.


VELIKI PETEK, 3. april, je dan Jezusovega trpljenja in smrti na krizu. To je tudi dan strogega posta. Bogosluzje v cast Jezusove-mu trpljenju bo ob 3. uri popoldne, nakar bomo Jezusa pospremili v »Bozji grob« in ostali še nekaj casa z njim v molitvi. Vaši darovi so namenjeni Sveti dezeli.


VELIKA SOBOTA, 4. april, je dan, ko je Jezus lezal v grobu. Veliko-nocna jedila bomo blagoslovili ob 3. uri popoldne, po vecerni maši in tudi po maši na veliko noc. Velikonocna vigilija bo ob 6. uri zvecer.


VELIKONOCNA NEDELJA, 5. april: Ob 10. uri bo najprej veliko-nocna vstajenska procesija, sledila bo slovesna praznicna sveta maša. Po maši bomo blagoslovili velikonocna jedila.


VELIKONOCNI PONEDELJEK, 6. april: Sveta maša bo ob 10. uri.


SPOVEDOVANJE
bo med molitveno uro na veliki cetrtek po maši in na veliki petek po obredih.


Prosim sporocite, ce bi kdo od bolnikov zelel prejeti zakramente.

5. POSTNA (TIHA) NEDELJA,
22. marec 2015, ob 10:00 dop:


Za + Danila Dodica – obl. (zena Angela z druzino);
za + Jozeta Kaplja – obl. (Berta in Lojzka z druzinami);
za + mamo Jozefo Kresevic (Danilo Kresevic z druzino);
za + moza Jozeta in sina Antona Zupancic (Anica Zupancic z druzino).


Prvo berilo: V novi zavezi se Bog grehov ne spominja vec
Odpev: CISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI
Drugo berilo: Jezus se uci pokoršcine in postene zacetnik
                        vecnega zivljenja
Evangelij: Ce seme umre, obrodi obilen sad


PETEK, 27. marec 2015, ob 10:00 dop:
Po namenu darovalca.


CVETNA NEDELJA, 29. marec 2015, ob 10:00 dop:
Za + Rudija Poklarja – obl. (brat Lojze Poklar z druzino).


Današnjo 5. postno nedeljo imenujemo tudi »tiha nedelja«. Veliki teden, ko se bomo spominjali Kristusovega trplejnja in smrti, je vse blizje in vedno vec bomo razmišljali o njem. A vsa naša modrost, naša raglabljanja in naše govorjenje ob skrivnosti trpljenja umolkne – ostane samo socutje in globoka hvaleznost za dar odrešenja...


PO SVETI MAŠI V PETEK 27. MARCA BOMO V DVORANI IZDE-LOVALI BUTARICE za cvetno nedeljo. Butarice na cvetno nedeljo so slovenska posebnost in prav je, da jo ohranimo tudi mi.
Na CVETNO NEDELJO, 29. marca, se bomo zbrali k maši, kot obicajno, ob 10. uri. Pricetek bogosluzja bo pred cerkvijo, kjer bomo najprej v spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem blagoslovili butarice in zelenje, prisluhnili evangeljskemu porocilu in v procesiji odšli v cerkev. Med mašo bomo prisluhnili evangeljskem porocilu o njegovem trpljenju.


BOGOSLUZJE VELIKEGA TEDNA:
KRIZMENA MAŠA bo v stolnici v ponedeljek, 30. marca ob 6. uri  zvecer. Pri njej bomo duhovniki obnovili svoje duhovniške obljube, škof pa bo blagoslovil oz. posvetil olja.


VELIKI CETRTEK, 2. april, je spomin Jezusove zadnje vecerje. Pri njej nam je Jezus podaril zakrament Evharistije in mašniškega posvecenja. Sveta maša bo ob 6. uri zvecer, po maši pa bomo Jezusa pospremili »v jeco« in ostali ob njem v kratki molitvi.


VELIKI PETEK, 3. april, je dan Jezusovega trpljenja in smrti na krizu. To je tudi dan strogega posta. Ce nismo starejši od 60 let, se lahko samo enkrat do sitega najemo, vsekakor pa se zdrzimo mesa in mesnih jedi. Bogosluzje v cast Jezusovemu trpljenju bo ob 3. uri popoldne, nakar bomo Jezusa pospremili v »Bozji grob« in ostali še nekaj casa z njim v molitvi.


VELIKA SOBOTA, 4. april, je dan, ko je Jezus lezal v grobu. Je dan upanja in dan priprave na praznovanje njegovega vstajenja. Veliko-nocna jedila bomo blagoslovili popoldne ob 3. uri ter po vecerni maši in tudi po maši na veliko noc. Velikonocna vigilija bo ob 6. uri zvecer.


VELIKONOCNA NEDELJA, 5. april: Ob 10. uri bo najprej veliko-nocna vstajenska procesija, sledila bo slovesna praznicna sveta maša. Po maši bomo blagoslovili velikonocna jedila.


VELIKONOCNI PONEDELJEK, 6. april: Sveta maša bo ob 10. uri.


SPOVEDOVANJE bo med molitveno uro na veliki cetrtek po maši in na veliki petek po obredih.
V velikem tednu bom obiskal bolnike, prosim sporocite, ce veste, da bi si kdo zelel obiska duhovnika in prejeti zakramente.

 

1. POSTNA NEDELJA, 22. februar 2015, ob 10:00 dop:


Za + mamo Genovefo Koncnik (Rozka Legiša z druz.).
SPOMINA: Za + Aleksandra in Viko Celigoj (Milan in Pavla Celigoj);
za vse slovenske mucence 2. svetovne vojne (Mili Vukšinic).

Prvo berilo: Bog sklene z Noetom zavezo po potopu
Odpev: GOSPODOVE STËZE SO DOBROTA IN ZVESTOBA
Drugo berilo: Rešuje nas krst, ki je uresnicenje Noetove rešitve iz potopa
Evangelij: Jezusa satan skuša in angeli mu strezejo

PETEK, 27. februar 2015, ob 10:00 dop:
Po namenu darovalca.

2. POSTNA NEDELJA, 1. marec 2015, ob 10:00 dop:


Za + Antona in Jozefo Hrvatin (Meri Puz z druz.).
SPOMIN: V zahvalo Sveti Druzini  za zivljenje misijonarja škofa Franciška Ireneja Baraga in v prošnjo za njegovo beatifikacijo (Mili Vukšinic).

Prvo berilo: Abraham opravi daritev v veri in upanju
Odpev: HÔDIL BOM PRED GOSPODOM V DEZELI ZIVIH
Drugo berilo: Bog svojemu Sinu ni prizanesel
Evangelij: Nebeški Oce razodene, da je Jezus njegov Sin

Na pepelnicno sredo, 18. februarja, smo priceli letošnji postni cas priprave na spomin Jezusovega trpljenja in smrti (veliki teden) in na praznik njegovega vstajenja od mrtvih (velika noc). Cerkev nas v tem postnem casu priprave vabi k odpovedi (postu), k molitvi in k delom ljubezni do bliznjega. Kot skupnost in kot posamezniki se vprašajmo, kaj hocemo v tem postnem casu narediti, da bomo ob koncu posnega casa boljši mi sami in da bo zaradi našega priza-devanja boljši tudi svet okrog nas.

POST:


POSTNA POSTAVA: Post je na pepelnicno sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdrzimo mesnih jedi. Strogi post veze od izpolnjenega 18. leta do zacetka 60. leta.
Zdrzek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega casa smemo zdrzek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bliznjega. Zdrzek od mesnih jedi veze vernike od izpolnjenega 14. leta dalje.
Morda nas post v takšni obliki ne veze – naj pa duh odpovedi v nas spodbudi ljubezen do bliznjih, ki zivijo v pomanjkanju.

MOLITEV:


Poleg osebne molitve vas vabimo k molitvi krizevega pota. Medtem ko imamo danes v zacetku svete maše namesto skupnega kesanja obred pepeljenja, bomo v postu pred mašami vedno molili krizev pot. S Kristusom v sedanjem zivljenju velikokrat stopamo po poti kriza – molitev krizevega pota naj v nas utrdi vero, da se, tako kot Kristusova pot, tudi naša ne bo koncala pri 14. postaji, v grobu, ampak bomo tudi mi dozivelo veselje velikonocnega jutra.

DELA LJUBEZNI DO BLIZNJEGA:


Naš post in naša odpoved pa nista in ne smeta biti namenjena sama sebi. Odpoved mora v nas roditi pripravljenost pomagati tistim, ki zivijo v pomanjkanju. Karistas Australia nas letos vabi, da se pridruzimo akciji »Food for Life« – Hrana za zivljenje. Ljubezen do naših bliz-njih je, kot nas uci Jezus, hrana našega duhovnega in kršcanskega zivljenja, naši darovi pa lahko podarijo in omogocijo zivljenje tistim, ki nimajo niti osnovnih sredstev za prezivetje.
»Šparovcki« in kuvertice so na razpolago na mizici v vezi cerkve.

MAŠE V NAŠI CERKVI (ob 10. uri):


V petek, 27. februarja, v nedeljo, 1. marca,
na tiho nedeljo, 22. marca, na cvetno nedeljo, 29. marca.
Veliki teden: veliki cetrtek, petek in soboto ob 7. uri zvecer.
Velikonocna nedelja: ob 10. uri dopoldan.4. NEDELJA MED LETOM,
1. februar 2015,

ob 10:00 dop:
Za + Magdaleno Kodele – 1. obl. (moz Nikolaj z druzino).
SPOMINI: Za + Andreja Islerja – obl. (Berta in Lojzka ter sestra Anita);
za + Marijo Mohor (Albina Komar z druzino)

Prvo berilo: Bog govori po preroku
Odpev: O DA BI DANES POSLUŠALI BOZJE BESEDE!
Drugo berilo: Neomozena skrbi za to, kar je Gospodovega.
Evangelij: Jezus uci, kakor kdor ima oblast.

Po prazniku Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev se je pricel »cas med letom« z »nedeljami med letom«, ki bo trajal do pepelnicne srede. Medtem ko smo prvo nedeljo praznovali praznik Jezusovega krsta, praznujemo danes praznik sprebornitve apostola Pavla. Ob spo-minu na dogodek, ko je iz preganjalca Savla postal najvecji apostol, misijonar in oznanjevalec Kristusovega evangelija razlicnim narodom tedanjega sveta, je v kršcanskih Cerkvah ta dan sklep molitvene osmine za edinost kristjanov.
Vodilna misel letošnje molitvene osmine so Jezusove besede, ki jih je izgovoril Samarijanki: »Daj mi piti« (Jn 4,7). Jezus prosi za vodo, ki pogasi telesno zejo, obenem pa daje vodo, ki poteši neizmerno vecjo zejo duše po Bogu, po njegovi besedi, sprejetosti in ljubezni, »vodo, ki tece v vecno zivljenje«.
Ta voda je za nas vera v Jezusa Kristusa in odlocenost ziveti po nje-govem evangeliju. Ta molitvena osmina zato poveze vse, ki verujemo vanj kot Bozjega Sina in sprejemamo njegovo oznanilo. Morda ne bomo nikoli dosegli popolne edinosti, da bi se vse Kristusove Cerkve zdruzile v eno – a prav vera vanj in dejstvo, da sprejemamo isti evange-lij, nas zdruzujeta in tega naj bi se kristjani zavedali tudi na vseh drugih podrocjih zivljenja ter iskali poti razumevanja, edinosti in sodelovanja.
Danes je tudi »dan Avstralije«. Rojakom v Babilon je prerok Jeremija posredoval Bozje narocilo: »Skrbite za blaginjo dezele, kamor sem vas izgnal, in molite zanjo h Gospodu; kajti njena blaginja je vaša blaginja« (Jer 29,7). Mi se danes za blaginjo, ki ste jo tukaj, v Avstraliji, tudi sami pomagali ustvarjati, Bogu iskreno zahvaljujemo.
Slovenski klub vabi danes popoldne na BBQ kosilo in vecerjo.

Prihodnja nedelja je 4. med letom, ker pa je naslednji dan, v ponede-ljek, praznik Gospodovega darovanja, svecnica, se bomo pri maši spomnili tudi tega dogodka iz Jezusove mladosti. 40. dan po rojstvu so ga prinesli v jeruzalemski tempelj in ga darovali Bogu. S tem praznikom se tudi zakljuci bozicno praznovanje. Ker pa je 8. februarja slovenski kulturni praznik, se ga bomo prav tako spomnili to nedeljo.

Prihodnjo nedeljo, 1. februarja, vas po maši vabimo v našo dvoranco na SKUPNO KOSILO. Gospodinjam se priporocamo za solato. Bog povrni in dobrodošli!

 

Ga. Alencica Read je z mozem Johnom v spomin na starše Stanka in Marijano Frank darovala 2.000 $, kot je zapisala: »za klimatske naprave ali pa karkoli drugega, kar je potrebno«. Bog povrni! 18. februarja je pepelnica in pricetek postnega casa, 22. februarja, ko bomo spet skupaj, pa je ze 1. postna nedelja. Namesto na pepelnic-no sredo, bomo imeli spokorni obred pepeljenja na to nedeljo.

OZNANILA 3. NEDELJA MED LETOM,
25. januar 2015


M A Š N I   N A M E N I :

, ob 10:00 dop:
Za + Julijana Viola – obl. (zena Julijana z druzino).
SPOMINI: Za + Stanislava in Marijano Frank (hcerka Alencica Read z druzino); za + mamo Mario Stoiber – obl. (John in Nada).

Prvo berilo: Ninivljani se spreobrnejo.
Odpev: SVOJE POTÍ, GOSPOD, MI DAJ SPOZNATI.
Drugo berilo: Podoba tega sveta bo prešla.
Evangelij: Spokorimo se, in verujmo evangeliju.

PETEK, 30. januar 2015, ob 10:00 dop:
Za + Anico Koncnik – obl. (Rozka Legiša z druzino).

 

OZNANILA GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
SVETI TRIJE KRALJI, 4. januar 2015

M A Š N I   N A M E N I :

 

ob 10:00 dop:
Za + moza in oceta Vinca Katerna in p. Janeza (Vida Katern z druz.).
SPOMINI: Za + Mijo Jug (Albina in Branko Kalc z druz.); v prošnjo za zdravje (Toncka Kostaš); za + Jozefa in Štefko Kotnik in pokojne iz druzin Smole ter Polajzer (Matija in Nezika Polajzer z druz.).


Prvo berilo: Gospodovo velicastvo je všlo nad teboj.
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUZILI.
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodedici obljube.
Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju.

Jaslice, ki nam pomagajo podozivljati bozicno skrivnost, so šele danes dobile svojo koncno podobo, ko so se pred hlevckom pojavili sveti Trije kralji, nad njimi pa zvezda vodnica. Ucloveceni Bog je prišel na svet za vse ljudi. Trije modri, trije tujci, ki so prišli od dalec in niso bili vzgojeni v pricakovanju Mesija – Odrešenika, so v detetu spoznali novega kralja in uclovecenega Boga. To dokazujejo darovi, ki so jih prinesli s seboj: zlato simbolizira Jezusovo kraljevskost, kadilo razodeva njegovo bozanskost, mira pa njegovo cloveškost in smrt, ki je njen delez.
Trije modri so postali price in dokaz, da se je Bog uclovecil za vse ljudi, za vse narode. Ta resnica, ki se nam danes zdi samoumevna, je bila v casu, ko je imel vsak narod svoje bogove, nekaj nezaslišanega. En sam Bog za vse narode, stvarnik nebes in zemlje, Oce vseh ljudi. Apostol Pavel to v berilu razglasi tako: »Razodeta mi je bila skrivnost, ki ljudem prejšnjih casov ni bila razkrita, da so namrec pogani sodedici in soudje in soudelezenci obljube v Jezusu Kristusu.«
Melbournskim romarjem, ki sta jih pripeljala v Adelaido za naše praznovanje zavetnice naše cerkve in naše skupnosti Svete Druzine p. Ciril in Marija, smo se sicer zahvalili ze prejšnjo nedeljo. Prav tako smo veseli, da je bil med nami p. dr. Mihael Vovk, naš bivši provincial, in za to našo slovesnost ponovil svojo zlato mašo. Bog povrni – in še pridite!
Z romarji smo v ponedeljek obiskali jezuitsko vinarno Sevenhill v Clare Valley, v torek pa so se vrnili domov, v Melbourne. Tudi sam sem odpo-toval z njimi v Melbourne, da smo skupaj z našimi obiski obhajali drugi sveti vecer in docakali novo leto.
Rojaki iz Melbourna so bili zelo veseli prijaznega sprejema in postrezbe, tako v naši dvoranci po maši, kot tudi v Slovenskem klubu, in se najlepše zahvaljujejo. Vsem, ki ste pri tem sodelovali in organizirali, se lepo zahvaljujem tudi sam: Bog povrni!
Bog povrni tudi za vsa vaša vošcila in za vse vaše darove, ki ste nam jih ob praznikih namenili. Dobrotnikov se vedno spominjamo v svojih molitvah in pri svetih mašah.

Svete maše v naši cerkvi bodo spet ob koncu januarja in v zacetku februarja: 25. 1. in 1. 2. (ko se bomo spomnili tudi slovenskega kultur-nega praznika); ob koncu februarja in v zacetku marca: 22. 2. in 1. 3.; ob koncu marca in v zacetku aprila: 22. 3. (tiha nedelja), 29. 3. (cvetna nedelja), 5. 4. (velika noc) in 6. 4. (velikonocni ponedeljek). V tednih, ko smo v Adelaidi, je maša obicajno tudi v petek, razen ce sproti sporocimo drugace.
Kot smo napisali ze v velikonocnem pismu, bomo letos prihajali v Adelaido za mašo na 1., 4. in tudi na 5. nedeljo v mesecu, ko ima mesec pet nedelj, tako da slovenske maše v naši cerkvi ne bo samo na 2. in 3. nedeljo v mesecu.

Tudi v tem praznicnem casu smo opravili nekatera dela: dokoncali smo streho, da smo lahko prestavili rezervoar za vodo in tako pridobili pro-stor pred dvoranco. Ta nam je prišel prav ob obisku iz Melbourna. Delo smo opravili skupaj z Danilom Kresevicem in Vinkom Lipovcem. Rezervoar je potem povezal z zlebovi s strehe, od koder se polni, Ignac Šimenko, ki je tudi popravil naša stranišca za cerkvijo, v zakristiji in v hiši. Voda v rezervoarju bo prišla prav tudi za nova drevesca pomaranc in mandarin, ki jih je zasadil John Macsai s sinom Markom – John poskrbi tudi za drugo drevje, Ana Brand pa posrbi za zalivanje, da je okolica urejena in v cvetju. Vsem iskren in velik BOG LONAJ!
Bog povrni tudi vsem drugim, ki nam pomagate na tak ali drugacen nacin v cerkvi, pri bogosluzju, v dvoranci ali okrog naših stavb. 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Priznanja za
dolgoletno delo
skof posvetilo
Slovenski katoliški misijon
v Adelaidi je prejel ob srebrnem jubileju blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oceta